Zobrazenie a úprava súborov PDF

S programom ABBYY FineReader môžete jednoducho zobraziť, upravovať, komentovať a vyhľadávať v ľubovoľnom type súborov PDF, dokonca aj tých, ktoré ste získali jednoduchým skenovaním papierového dokumentu, a teda neobsahujú žiadny vyhľadávateľný alebo upraviteľný text.

Zobrazenie súborov PDF a pridávanie komentárov

Na obrazovke Nová úloha kliknite na kartu  Otvoriť, potom na Otvoriť dokument PDF. V programe PDF Editor sa otvorí vybraný dokument na prezeranie a komentovanie.

Použite tlačidlá Strany, Záložky, Hľadať a Komentáre na prechádzanie dokumentom.

Program ABBYY FineReader ponúka tieto nástroje na komentovanie:

Ak nevidíte nástroje na komentovanie, kliknite na tlačidlo.

Úprava súborov PDF

Program ABBYY FineReader ponúka tieto nástroje na úpravu:

Pozrite tiež: Úprava textu, Vkladanie a úprava obrázkov.

Ochrana dokumentov PDF

S programom ABBYY FineReader môžete:

Pozrite tiež: Digitálne podpisy, Odstrániť dôverné informácie z dokumentov PDF, Heslá a povolenia.

Working with interactive forms

ABBYY FineReader PDF 15 allows you to create, edit, fill out, save, and print interactive PDF forms. Pozrite tiež: Working with interactive PDF forms

Keď otvoríte súbor PDF, ktorý obsahuje interaktívny formulár, zvýraznia sa polia formulára a môžete vybrať hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu alebo napísať nejaké informácie.

Ak sa vyskytne formulár, ktorý nemôžete vyplniť jednoduchým napísaním textu do prázdnych polí, použite nástroj Exportovať na napísanie potrebných informácií vo formulári. Pozrite tiež: Vyplniť formuláre.

Ďalšie informácie o práci so súbormi PDF nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article