ABBYY Porovnať dokumenty

ABBYY Porovnať dokumenty je univerzálne softvérové riešenie, pomocou ktorého môžete porovnať dve rôzne verzie rovnakého dokumentu v rôznych formátoch.

Pomocou programu ABBYY Porovnať dokumenty môžete rozpoznať podstatné nezrovnalosti v texte a pomôže vám zabrániť schváleniu alebo publikovaniu nesprávnej verzie dokumentu.

Hlavné funkcie

  • Porovnajte dokumenty, ktoré sú v rôznych formátoch. Môžete porovnať dokument programu Microsoft Word s jeho verziou vo formáte PDF, sken s jeho verziou vo formáte ODT a akúkoľvek inú kombináciu formátov, ktoré sú podporované programom ABBYY FineReader PDF 15.
  • Preskúmanie rozdielov v praktickom zobrazení vedľa seba. Kliknutím na rozdiel v table výsledkov okamžite zvýrazníte príslušný fragment v oboch verziách.
  • Zobrazenie iba podstatných zmien, ako napríklad odstránený, pridaný alebo upravovaný text. Malé rozdiely vo formátovaní, písmach, medzerách a tabulátoroch sa budú ignorovať.
  • Uložte dokumenty ako súbory vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.
    Poznámka: uložený dokument je rozpoznanou verziou pôvodného dokumentu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť vizuálne rozdiely a chyby rozpoznávania. Dokument tohto typu by sa preto mal používať iba na zobrazenie rozdielov.
  • Uložte dokumenty ako súbory PDF, kde bude každý rozdiel označený pomocou komentára.
  • Uložte výsledky porovnania ako tabuľku v programe Microsoft Word obsahujúcu rozdiely.

Obsah kapitoly

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article