Odstránenie dôverných informácií z dokumentov PDF

Program PDF Editor môžete použiť na odstránenie dôverných informácií z dokumentov PDF pred ich zverejnením. Je možné redigovať text aj snímky.

  1. Na paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na alebo kliknite na šípku vedľa tohto nástroja a vyberte Režim opráv.
  2. Ak chcete zmeniť farbu obdĺžnikov, ktoré sa zobrazia nad redigovaným textom, kliknite na jedno zo siedmich polí farieb na paneli nástrojov alebo kliknite na šípku a vyberte akúkoľvek inú požadovanú farbu na palete. Ak potrebujete ešte viac farieb, kliknite na Viac farieb....
  3. Vyberte text a/alebo snímky, ktoré chcete odstrániť.

V dôsledku toho sa vybraný obsah odstráni z dokumentu a jeho výskyt sa zafarbí farbou podľa vášho výberu.

Môžete odstrániť objekty a údaje, ktoré sa nevyskytujú v hlavnom texte dokumentu (napríklad komentáre, anotácie, záložky, prílohy, metadáta atď.):

  1. Kliknite na šípku vedľa tlačidla a vyberte Odstrániť objekty a dáta....
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte objekty a údaje, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na Použiť.

Program ABBYY FineReader tiež umožňuje na odstránenie citlivých údajov použitie funkcie Hľadať. Zobacz również: Hľadať a opraviť.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article