Integrácia so službou Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umožňuje otvárať, upravovať a ukladať súbory uložené v knižniciach dokumentov Microsoft SharePoint.

Spracovanie dokumentu PDF uloženého na serveri Microsoft SharePoint:

 1. Programom ABBYY FineReader PDF Editor otvorte dokument PDF uložený na serveri Microsoft SharePoint.
 2. Zarezervujte si dokument, aby ste zabránili iným používateľom zmeniť ho, a to nasledujúcim spôsobom:
  • Kliknite na tlačidlo Odhlásiť sa v správe zobrazenej v hornej časti obrazovky,

  • Alternatívne kliknite na Súbor > SharePoint® > Odhlásiť sa.

   Ak už dokument bol odhlásený iným používateľom, uložte kópiu dokumentu vo svojom počítači.
 3. Upravte dokument PDF.
  Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
 4. Dokument prihláste, aby ostatní používatelia videli zmeny. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Prihlásiť sa....
  Ak zmeny nechcete uložiť na server, kliknite na Zahodiť odhlásenia sa....
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte Typ verzie dokumentu, ak je na serveri zapnuté riadenie verzií, a zadajte svoj komentár.
  Vyberte možnosť Po vrátení aktuálnej verzie do projektu ponechajte dokument odobratý z projektu, ak chcete odovzdať všetky zmeny na server bez prihlásenia dokumentu.
 6. Kliknite na Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak používate cloudové úložisko OneDrive, dokumenty tam uložené si nemôžete zarezervovať. Klient OneDrive vytvára lokálne kópie súborov na počítači a tie synchronizuje so serverom. V tomto prípade budú dokumenty PDF považované za bežné súbory.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article