Delning efter antal sidor

Gör så här för att dela ett dokument efter antal sidor:

 1. Använd PDF Editor för att öppna dokumentet, och välj sedan File > Dela dokumentet...
 2. I dialogrutan som öppnas:
  1. Välj Delningsmetod > Efter sidantal.
  2. Ange Antal sidor, vilket är det maximalt tillåtna antalet sidor i varje nytt dokument.
  3. Ändra Filnamn vid behov. Namnen på alla nya dokument numreras i slutet på filnamnet för att de ska vara unika. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

   T.ex. kommer parametrarna "Namn: Document, Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf o.s.v.
   Källdokumentets namn används som standard.
  4. Spara de nya dokumenten i samma mapp som källdokumentet eller ange en annan plats.

   Bifogade filer kommer att skickas till en separat mapp som heter Bilagor i samma katalog. Bokmärken bevaras inte i de nya dokumenten.
 3. Klicka på Dela.

När delningen är klar kommer mappen som innehåller de nya dokumenten att öppnas i ett nytt fönster.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article