Så sparar man tabeller

I ABBYY FineReader kan du spara tabeller i XLS-, XLSX- och CSV-format.

XLS och XLSX

Så sparar du din text i XLS eller XLSX:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft Excel-kalkylblad. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Microsoft Excel-arbetsbok.

Dokumentet kommer att sparas i det format som du angett. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på XLS(X) fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till SIDOR panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft Excel-arbetsbok.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > XLS(X) fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

CSV

För att spara text i CSV:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj CSV-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > CSV-dokument.

Dokumentet kommer sparas i CSV-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på CSV fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till SIDOR panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > CSV-dokument.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > CSV fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article