Så redigerar man områdesegenskaper

När automatisk dokumentanalys utförs kommer ABBYY FineReader identifiera olika typer av områden, t ex tabell, bild, text, och streckkods. Programmet analyserar också dokumentstrukturen och identifierar rubriker och andra layoutelement som sidhuvuden, sidfötter och bildtexter m.m.

Du kan ändra felaktigt identifierade egenskaper manuellt i vissa text och tabell områden.

  1. Välj ett område i Bild eller Zoom-panelen för att visa dess egenskaper Områdesegenskaper panelen. Denna panel visar följande redigerbara egenskaper:
  2. Efter att önskade ändringar har gjorts, kontrollera dokumentet igen så att ändringarna på områdena återfinns i den tolkade texten.

För mer information om mönster, se Så redigerar man områden.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article