Markeringsruta

Kontrollruta låter användaren välja ett alternativ eller låta det vara ovalt (d.v.s. välja mellan Ja eller Nej).

För att lägga till en markeringsruta i ditt formulär, växla till redigeringsläge och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en markeringsruta, högerklicka på markeringsrutan och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för markeringsrutor

Allmän flik

Fliken "Utseende"

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article