Spara i PDF

I ABBYY FineReader kan du spara hela PDF-dokument eller valda sidor. Det finns olika alternativ för att spara.

  • För att spara ett PDF-dokument som låter användare välja, kopiera och redigera dess innehåll, klicka på Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Sökbart PDF-dokument. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Spara som sökbart PDF-dokument....
    Dokumentet kommer att sparas som sökbar PDF. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.
  • För att spara PDF-dokument där användare inte kommer kunna välja, kopiera och redigera innehåll, klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj PDF-bilddokument. I annat fall kan du klicka påFil > Spara som Spara som PDF-bilddokument....

Dokumentet kommer att sparas som bildbaserad PDF. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till SIDOR panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Sökbart PDF-dokument (eller PDF-bilddokument).

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > PDF fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article