Ukládání výsledků pomocí příkazového řádku

Vyžaduje příslušnou licenci ABBYY FineReader.

Použití příkazového řádku k uložení výsledků převodu při spuštění programu

Pokud chcete převést naskenované dokumenty, soubory PDF a/nebo obrazové soubory do upravitelných formátů, spusťte následující příkaz:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Cesta k souboru FineCmd.exe v adresáři instalace aplikace.

Pokud cesta k souboru obsahuje mezery, uzavřete celou cestu do uvozovek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty určené k rozpoznávání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro převod dokumentů.
<RecognitionCommands> – parametry rozpoznávání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro převod dokumentů.
<ExportCommands> – uložení výsledků /out Out.Ext

Out.Ext je cestou k souboru, který bude obsahovat výsledky rozpoznávání, přičemž .Ext je příponou souboru. Pokud už soubor s tímto názvem existuje, bude místo vytvoření upraven.


Pro seznam podporovaných formátů souboru viz Podporované formáty dokumentů.

<OtherCommands> /report ReportFile Vytvoří zprávu o dokončené úloze porovnávání.  ReportFile je cestou k souboru zprávy.

Příklad příkazu:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Výše uvedený příkaz použije Editor OCR ke konverzi a uložení souboru ve francouzštině s názvem Document1.pdf do souboru s názvem Result.docx. Zároveň vytvoří soubor zprávy s názvem ReportFile.

Použití příkazového řádku k uložení výsledků porovnávání při spuštění programu

Pokud chcete porovnat dvě verze dokumentu a poté uložit výsledek, spusťte následující příkaz:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe/compare Comparator.exe je cesta k souboru Comparator.exe v adresáři instalace aplikace.
<ImageSourceCommands> – dokumenty k porovnání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro porovnání dokumentů.
<ComparisonCommands> – nastavení porovnání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro porovnání dokumentů.
<ExportCommands> – uložení výsledků /saveFile:Out.Ext

Out.Ext je cesta k souboru, který bude obsahovat výsledky porovnávání, přičemž .Ext je příponou souboru. Pokud už soubor s tímto názvem existuje, bude místo vytvoření upraven.


Přípona souboru musí odpovídat formátům režimu ukládání výsledků.


Pro seznam podporovaných formátů souboru viz Podporované formáty dokumentů.

/saveMode:SaveMode

Režim ukládání výsledků porovnávání. Řetězec „SaveMode“ nahraďte jedním z následujících:

  • PdfDocument1 – uloží první dokument ve formátu PDF a přidá komentář ke každému nalezenému rozdílu;
  • PdfDocument2 – uloží druhý dokument ve formátu PDF a přidá komentář ke každému nalezenému rozdílu;
  • Word – uloží seznam nalezených rozdílu jako tabulku v souboru formátu Microsoft Word.

Příklad příkazu:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Výše uvedený příkaz spustí porovnávání dokumentů ve francouzštině s názvy Document1.pdf a Document2.pdf. Automaticky rozhodne, jestli má použít OCR nebo text dokumentů PDF. Aplikace ABBYY Porovnat dokumenty bude ignorovat všechny rozdíly v interpunkci, nebude seskupovat rozdíly, které nalezne, a uloží výsledky porovnávání do souboru s názvem Comparison.docx (jako tabulku).

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article