Spuštění editoru OCR

Editor OCR lze spustit několika způsoby:

  • V podokně Nová úloha klikněte na:
    • Nová úloha > Otevřít > Otevřít v editoru OCR
    • nebo Nová úloha > Nástroje > Editor OCR
    • nebo Nová úloha > Soubor > Otevřít v editoru OCR...
  • V editoru PDF klikněte na:
  • Otevřete nabídku Start OS Windows a klikněte na ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY FineReader 15 Editor OCR (nebo klikněte na Start > Všechny přílohy > ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY FineReader 15 Editor OCR v OS Windows 10).

Tip. Editor OCR můžete nastavit buď tak, aby při spuštění otevřel poslední otevřený projekt, nebo tak, aby vytvořil nový projekt. To lze provést kliknutím na Nová úloha > Možnosti > Obecné a výběrem Otevřít nový projekt OCR nebo Otevřít poslední použitý projekt OCR.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article