Збереження результатів під час роботи з командним рядком

Доступно тільки за наявності відповідної ліцензії ABBYY FineReader.

Збереження результатів конвертації під час запуску програми з командного рядка

Щоб запустити конвертацію відсканованих документів, PDF-документів і файлів зображень у редаговані формати зі збереженням результату, виконайте таку команду:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands><RecognitionCommands><ExportCommands><OtherCommands>

FineCmd.exe

Шлях до файлу FineCmd.exe в папці встановлення програми.

Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

<ImageSourceCommands> — початкові документи для розпізнавання Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для конвертації документів".
<RecognitionCommands> — параметри розпізнавання Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для конвертації документів".
<ExportCommands> — збереження результатів /out Out.Ext

Out.Ext — шлях до файлу з результатами розпізнавання, де .Ext — розширення файлу. Якщо файл уже існує, він буде змінений.


Список підтримуваних форматів див. у статті "Підтримувані формати документів".

<OtherCommands> /report ReportFile Створення звіту про виконане завдання конвертації, де ReportFile — шлях до файлу звіту.

Приклад:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

У результаті файл Document1.pdf французькою мовою буде конвертований і збережений у файл Result.docx за допомогою OCR-редактора. Під час цього буде створено файл звіту ReportFile.

Збереження результатів порівняння під час запуску програми з командного рядка

Щоб запустити порівняння двох версій документа зі збереженням результату, виконайте таку команду:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands><ComparisonCommands><ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe — шлях до файлу Comparator.exe в папці встановлення програми.
<ImageSourceCommands> — документи для порівняння Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для порівняння документів".
<ComparisonCommands> — налаштування порівняння Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для порівняння документів".
<ExportCommands> — збереження результатів /saveFile:Out.Ext

Out.Ext — шлях до файлу з результатами порівняння, де .Ext — розширення файлу. Якщо файл уже існує, він буде змінений.


Розширення файлу має відповідати формату режиму збереження результатів.


Список підтримуваних форматів див. у статті "Підтримувані формати документів".

/saveMode:SaveMode

Режим збереження результатів порівняння. Замість SaveMode використовуйте одне з таких значень:

  • PdfDocument1 — збереження першого документа в форматі PDF із коментарями в місцях змін;
  • PdfDocument2 — збереження другого документа в форматі PDF з коментарями в місцях змін;
  • Word — збереження списку відмінностей як таблиці в форматі Microsoft Word.

Приклад:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

У результаті програма запустить порівняння документів Document1.pdf і Document2.pdf французькою мовою, автоматично визначивши: використовувати OCR чи текст із PDF. ABBYY Порівняння документів проігнорує відмінності в пунктуації, не буде об’єднувати знайдені відмінності в групи та збереже результати порівняння в файл Comparison.docx як таблицю.

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article