Lista rozwijana

Lista rozwijana pozwala użytkownikowi wybrać wartość z listy lub wpisać własną wartość.

Aby dodać listę rozwijaną do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować listę rozwijaną, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości listy rozwijanej

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Lista pozycji

07.09.2020 20:12:25


Please leave your feedback about this article