Bieżąca data i godzina w znacznikach oraz nagłówkach i stopkach

Można tworzyć znaczniki i nagłówków i stopek, w których będzie wyświetlana bieżąca data. Można używać następujących znaczników dostępnych w menedżerze znaczników lub menedżerze nagłówków i stopek.

Znacznik Przykład
<d/> Krótki format daty 07.02.2013
<date/> Długi format daty 7 lutego 2013
<t12/> Godzina w formacie 12-godzinnym 9:22 PM
<t24/> Godzina w formacie 24-godzinnym 21:22
<time/> Czas w formacie HH:MM:SS 21:22:51

Domyślnie formaty daty i godziny są określane przez ustawienia regionalne komputera. Można określić inny format. Na przykład <d=RUS/>, <date=USA/> lub <time=ENG/>. Wynik od razu zostanie wyświetlony w okienku podglądu.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić przykłady

Użytkownik może zdefiniować własne formaty daty i godziny.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić przykłady

Za pomocą znaczników <date/> i <time/> można określić formaty daty i godziny.

Parametry znacznika <date/>

Przykład
Rok
%y Rok w postaci liczby od 01 do 99 (z zerami wiodącymi) 01
%#y Rok w postaci liczby od 1 do 99 (bez zer wiodących) 1
%Y Rok w postaci liczby od 0001 do 9999 (z zerami wiodącymi) 2013
%#Y Rok w postaci liczby od 1 do 9999 (bez zer wiodących) 2013
Miesiąc
%b Skrócone nazwy miesięcy Lut
%B Pełne nazwy miesięcy Luty
%m Miesiąc w postaci liczby od 01 do 12 (z zerami wiodącymi) 02
%#m Miesiąc w postaci liczby od 1 do 12 (bez zer wiodących) 2
Dzień miesiąca
%d Dzień w postaci liczby od 01 do 31 (z zerami wiodącymi) 07
%#d Dzień w postaci liczby od 1 do 31 (bez zer wiodących) 7
Dzień tygodnia
%a Skrócone nazwy dni Wt
%A Pełne nazwy miesięcy Wtorek

Parametry znacznika <time/>

Przykład
Godziny
%H Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 00 do 23, z zerami wiodącymi) 07
%#H Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 0 do 23, bez zer wiodących) 7
%I Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 01 do 12, z zerami wiodącymi) 05
%#I Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 1 do 12, bez zer wiodących) 5
%p Oznaczenie A.M./P.M. w formacie 12-godzinnym* AM
Minuty i sekundy
%M Minuty w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodącymi) 04
%#M Minuty w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodących) 4
%S Sekundy w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodącymi) 04
%#S Sekundy w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodących) 4

Dodatkowy parametr

%%

Symbol procenta

Zmiana ustawień regionalnych

______________________

* Dostępne tylko dla regionów USA, ENG, HUN i CZ.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article