Текуща дата и час на печати и в горни и долни колонтитули

Можете да създадете печати и колонтитули, които показват текущата дата. Използвайте следните етикети в мениджъра на печати или този на горни и долни колонтитули.

Етикет Пример
<d/> Дата в кратък формат 07.02.2013
<date/> Дата в дълъг формат 7 февруари 2013
<t12/> Време в 12-часов формат 9:22 PM
<t24/> Време в 24-часов формат 21:22
<time/> Време във формат HH:MM:SS 21:22:51

По подразбиране регионалните настройки на компютъра Ви ще определят форматите за дата и час. Можете да зададете различен формат. Например <d=RUS/>, <date=USA/> или <time=ENG/>. Резултатът ще се покаже веднага в панела за предварителен преглед.

Щракнете тук, за да видите някои примери

Можете да зададете формати за дата и час по избор.

Щракнете тук, за да видите някои примери

Можете да зададете формати за дата и час, като използвате етикетите <date/> и <time/>.

Параметри на <date/>

Пример
Година
%y Годината е число от 01 до 99 (с водещи нули) 01
%#y Годината е число от 01 до 99 (без водещи нули) 1
%Y Годината е число от 0001 до 9999 (с водещи нули) 2013
%#Y Годината е число от 1 до 9999 (без водещи нули) 2013
Месец
%b Абревиатури на имената на месеците Фев
%B Целите имена на месеците Февруари
%m Месецът е число от 01 до 12 (с водещи нули) 02
%#m Месецът е число от 1 до 12 (без водещи нули) 2
Ден от месеца
%d Денят е число от 01 до 31 (с водещи нули) 07
%#d Денят е число от 1 до 31 (без водещи нули) 7
Ден от седмицата
%a Абревиатури на имената на дните Вт
%A Целите имена на месеците Вторник

Параметри на <time/>

Пример
Часове
%H Време в 24-часов формат (от 00 до 23, с водещи нули) 07
%#H Време в 24-часов формат (от 0 до 23, без водещи нули) 7
%I Време в 12-часов формат (от 01 до 12, с водещи нули) 05
%#I Време в 12-часов формат (от 1 до 12, без водещи нули) 5
%p A.M./P.M. индикатор за 12-часов формат* AM
Минути и секунди
%M Минутите са число от 00 до 59 (с водещи нули) 04
%#M Минутите са число от 0 до 59 (без водещи нули) 4
%S Секундите са число от 00 до 59 (с водещи нули) 04
%#S Секундите са число от 0 до 59 (без водещи нули) 4

Допълнителен параметър

%%

Символ за процент

Промяна на регионалните настройки

______________________

* Налично само за региони USA, ENG, HUN и CZ.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article