Активиране на ABBYY FineReader

След като инсталирате ABBYY FineReader PDF 15, трябва да активирате програмата, за да може да работи в пълнофункционален режим. Ако не активирате ABBYY FineReader PDF 15, програмата ще работи в пробен режим, което Ви позволява да изпробвате програмата, но ограничава броя страници, които можете да запишете, и спира да работи след определен период от време.

За да активирате ABBYY FineReader PDF 15:

 1. В Нова задача щракнете върху Помощ > Активирай....
 2. Въведете Вашия сериен номер или заредете лицензния файл, ако имате такъв.

Изберете една от четирите възможности за активиране, показани в Асистента за активиране:

 • Активиране по интернет
  Активирането се извършва автоматично и отнема секунди. Този метод изисква активна интернет връзка.
 • Активиране през сайта на ABBYY
  1. Щракнете върху връзката в Асистента за активиране, за да отворите страницата за активиране.
  2. Копирайте ID на продукта в Асистента за активиране и го поставете в съответното поле на страницата.
  3. Копирайте серийния номер в Асистента за активиране и го поставете в съответното поле на страницата.
  4. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  5. Щракнете върху Следващ в Асистента за активиране и задайте пътя до лицензния файл.
  6. Щракнете върху Следващ.

ABBYY FineReader PDF 15 ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

 • Активиране по имейл
  1. Програмата ще генерира имейл съобщение с цялата информация, необходима за активирането.
  2. Изпратете имейла, без да променяте текста и темата му. Ще получите отговор с лицензен файл.
  3. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  4. Задайте пътя до лицензния файл в Асистента за активиране.

ABBYY FineReader PDF 15 ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

 • Активиране по имейл от друг компютър
  1. Изберете този начин за активиране, ако не можете да активирате ABBYY FineReader PDF 15 на компютъра, на който е инсталиран (например ако няма интернет връзка или не можете да изпратите имейл).
  2. Запишете лицензната информация в текстов файл.
  3. Създайте ново имейл съобщение на компютър, който може да изпраща имейли. Задавате Заявка за активиране в Тема и FineReader-activation@abbyy.com в До .
  4. Копирайте съдържанието на текстовия файл в имейла. Не променяйте нищо, за да може Вашето съобщение да бъде обработено автоматично и бързо ще получите отговор.
  5. Изпратете съобщението. Ще получите отговор с лицензен файл.
  6. Запишете лицензния файл на твърдия си диск.
  7. Задайте пътя до лицензния файл в Асистента за активиране.

ABBYY FineReader PDF 15 ще се активира и вече ще работи в пълнофункционален режим.

След като веднъж активирате ABBYY FineReader, ще можете да го инсталирате на същия компютър многократно, без да Ви се налага да го активирате отново. Но ако в хардуерната конфигурация на компютъра настъпят съществени промени, ако твърдият диск е форматиран или ако операционната система е преинсталирана, може да се наложи отново да вземете лицензен файл и да активирате ABBYY FineReader отново.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article