Запис на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате цели PDF документи или само избрани страници. Предлагат се различни опции за записване.

  • За да запишете промените, които сте направили в текущия PDF документ, щракнете върху Файл > Запис. Или щракнете върху в главната лента с инструменти.
  • За да запишете текущия PDF документ с различно име или в друга папка, щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ.... Или щракнете върху в главната лента с инструменти и после щракнете върху PDF документ....
  • За да запишете Вашия документ като PDF документ, в който потребителите ще могат да избират, копират и редактират съдържание, щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ с възможности за търсене. Или щракнете върху Записване като в главната лента с инструменти и после щракнете върху PDF документ с възможности за търсене.
    В резултат PDF документът ще бъде конвертиран в PDF документ с възможност за търсене, като се използват текущо избраните опции за запис. За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис в раздела PDF.
  • За да запишете PDF документ без текстов слой (в такива PDF документи не може да се търси и съдържанието им не може да бъде избрано, копирано или редактирано), щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ само с изображения. Или щракнете върху Записване като в главната лента с инструменти и после щракнете върху PDF документ само с изображения.
    В резултат PDF документът ще бъде конвертиран в PDF документ само с изображения, като се използват текущо избраните опции за запис. За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис в раздела PDF.

За да конвертирате само някои страници от документа, в панела СТРАНИЦИ изберете страниците, които искате да запишете, и щракнете върху Записване като в контекстното меню.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article