Копиране на област като изображение

За да копирате област от PDF документ като изображение:

  1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
    Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
  2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.    Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като изображение в контекстното меню или да използвате клавишната комбинация Ctrl+C.    Текстът от маркираната област ще бъде копиран в клипборда като изображение.
  3. Поставете копираното изображение в желаното приложение.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article