Копиране на област като таблица

За да копирате област от PDF документ като таблица:

 1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
  Можете да маркирате таблица или част от нея, както и обикновен текст, дори на изображенията.
  Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
 2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.  Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като таблица в контекстното меню или да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Alt+C.
  Преди да копирате таблица, можете да промените структурата ѝ.
 3. Поставете копираната таблица в желаното приложение.

Редакторът за PDF Ви дава възможност да промените структурата на таблицата, преди да я копирате. Можете да:

  • добавяте вертикални/хоризонтални разделители;
  • изтривате разделители;
  • обединявате/разделяте клетки от таблицата.

След като текстът от маркираната област бъде разпознат, лента с инструменти за редактиране на таблици ще се покаже до областта.Използвайте тези инструменти, за да промените структурата на таблицата, и отново щракнете върху иконата в лентата с инструменти за редактиране на таблици. Редактираната таблица ще бъде копирана в клипборда.

Никакви промени няма да бъдат направени в таблицата в оригиналния файл.

Можете да редактирате таблицата в оригиналния файл в редактора за OCR.

Ако данните от таблицата, които са били копирани, се различават значително от оригиналните данни на документа:

 • Ако документът няма текстов слой, проверете дали са избрани правилните езици за OCR .
 • Ако страницата, съдържаща данните, които искате да копирате, има текстов слой с лошо качество, сменете текстовия слой с нов.

Сега отново опитайте да копирате данните.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article