Ако докуменът Ви съдържа много специализирани термини

ABBYY FineReader PDF 15 проверява разпознатите думи в своя вътрешен речник. Ако текстът, който искате да разпознаете, съдържа много специализирани термини, абревиатури или имена, можете да подобрите точността на разпознаването, като ги добавите в речника.

  1. В меню Инструменти щракнете върху Преглед речници....
  2. От диалоговия прозорец Потребителски речници изберете желания език и щракнете върху Изглед....
  3. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец въведете дума и щракнете върху Добавяне на дума или изберете дума и щракнете върху Изтрий.

Ако речникът вече съдържа думата, която се опитвате да добавите, ще се появи съобщение, че думате вече е в речника.

Можете да импортирате потребителски речници, създадени в по-ранни версии на ABBYY FineReader (напр. 9.0, 10, 11, 12 и 14).

  1. В меню Инструменти щракнете върху Преглед речници....
  2. От диалоговия прозорец Потребителски речници изберете желания език и щракнете върху Изглед....
  3. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец щракнете върху бутона Импортирай... и изберете речниковия файл, който желаете да импортирате (той трябва да е с разширение *.pmd, *.txt или *.dic).

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article