Вмъкване и редактиране на текст

Редакторът за PDF в ABBYY FineReader PDF 15 Ви позволява да вмъквате и редактирате текст във всеки* PDF документ:

 • PDF документи, създадени с други приложения:
 • сканирани документи
 • PDF документи с възможност за търсене

Налице са следните функции:

 • добавяне на нов текст
 • изтриване на текст
 • копиране и поставяне на текст от клипборда
 • редактиране на форматирането на текст в съществуващи текстови блокове
 • промяна на размера на текстовия блок
 • преместване на текстови блокове на страница
 • коригиране на ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти, открити в сканираните документи

* освен PDF документи, съдържащи текст във векторна графика

Вмъкване на нов текст

Нов текст може да бъде добавен към страница по следните начини:

Добавяне на нов текст с помощта на инструмента Добавяне на текст

За добавяне на нов текстов блок към PDF документ:

 1. Щракнете върху бутона , за да влезете в режима на редактиране на текст. Друга възможност е да изберете Инструменти > Редактиране на текст и изображения или да използвате клавишната комбинация Ctrl + E.
  Съвет: ако лентата с инструменти не се вижда, щракнете в горния десен ъгъл.

  Забележка: може да се наложи да изчакате известно време, докато програмата подготви документа за редактиране. През това време в лявата част на панела Текст ще се покаже индикатор за подготовка на страницата.


  Под лентата с инструменти ще се появи панел Текст, а текстът и изображенията на страницата ще бъдат маркирани като отделни блокове:  Забележка: при работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене е важно да посочите правилните езици, особено когато фоновото разпознаване е деактивирано. За повече подробности вижте Функции на документа, които трябва да разгледате преди OCR.

  Съвет: преди да започнете работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, понякога е най-добре да коригирате ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти.
 2. Щракнете върху бутона , който се намира в панела Текст. Като алтернатива можете да използвате клавишната комбинация Ctrl + T. Това ще активира инструментите за редактиране, намиращи се в панела Текст.
 3. Поставете курсора на конкретното място, където искате да бъде добавен нов текстов блок, и маркирайте правоъгълна форма с подходящия размер за новия си текстов блок или щракнете с левия бутон на мишката за текстов блок с форма по подразбиране.

  Забележка: размерът на новия текстов блок не може да бъде по-голям от самата страница.

  Забележка: можете да създавате нови текстови блокове над други обекти.
 4. Въведете текста в текстовия блок, който току-що сте създали.

  Забележка: когато добавяте голям обем текст, внимавайте да не преминете ръбовете на самата страница.
 5. Завършете добавянето на текста. За да направите това, щракнете с левия бутон върху областта извън текстовия блок или натиснете клавиша Esc.
 6. Запазете промените, които сте направили в документа, като щракнете върху бутона в горната лява част на прозореца на редактора за PDF. Като алтернатива можете да щракнете върху Файл > Запис или да използвате клавишната комбинация Ctrl + S.
 7. За да излезете от режима за редактиране на текст, щракнете върху бутона или използвайте клавишната комбинация Ctrl + E.

Редактиране на съществуващ текст

За да редактирате текст в PDF документ:

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти, за да влезете в режима за редактиране на текст. Друга възможност е да щракнете върху Инструменти > Редактиране на текст и изображения или да използвате клавишната комбинация Ctrl + E.
  Съвет: ако лентата с инструменти не се вижда, щракнете върху бутона в горната дясна част на прозореца на редактора за PDF.

  Забележка: може да се наложи да изчакате известно време, докато програмата подготви документа за редактиране. През това време в лявата част на панела Текст ще се покаже индикатор за подготовка на страницата.


  Под лентата с инструменти ще се появи панел Текст, а текстът и изображенията на страницата ще бъдат маркирани като отделни блокове:  Забележка: при работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене е важно да посочите правилните езици, особено когато фоновото разпознаване е деактивирано. За повече подробности вижте Функции на документа, които трябва да разгледате преди OCR.

  Съвет: преди да започнете работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, понякога е най-добре да коригирате ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти.
 2. Редактиране на текста в PDF документ.
  Можете да правите следното:
  • Добавяне на нов текст към съществуващ текстов блок
   За да направите това, поставете курсора на мястото, където искате да се създаде текстовия блок, и въведете съответния текст или поставете текста от клипборда.
   Програмата автоматично ще избере подходящ шрифт.

   Забележка: името на текущия шрифт се показва в списъка в текстовия прозорец. Двойка квадратни скоби около име на шрифт означава, че шрифтът е вграден в редактирания PDF документ, но не е инсталиран във Вашата система. За да използвате този шрифт, когато въвеждате нов текст, първо  инсталирайте шрифта в системата си. В противен случай програмата ще избере шрифта по подразбиране.
  • Изтриване на текст от съществуващ текстов блок
   За да направите това, изберете текста, който искате да изтриете, и го изтрийте.
  • Изтривате на текстов блок изцяло
   За да направите това:
   • Задръжте натиснат бутона Ctrl и щракнете с левия бутон върху текстовия блок.
    Освен това можете да изберете текстов блок, като щракнете с левия бутон в него, да поставете курсора върху един от краищата на блока и да го изберете, като щракнете с левия бутон на мишката, когато видът на курсора се промени на .
   • Изтрийте текстовия блок, като натиснете клавиша Delete.


  • Промяна на форматирането на текст
   За да направите това, изберете подходящия текст в текстов блок и го редактирайте с помощта на инструментите, разположени в панела Текст:

  • Промяна на размера на текстов блок
   За да направите това, първо изберете подходящия текстов блок, като щракнете с левия бутон в него. Върху краищата на текстовия блок сега ще има малки квадратни икони.   Поставете курсора върху една от квадратните икони. Когато видът на курсора се промени на , задръжте натиснат левия бутон на мишката и плъзнете курсора, така че размерът на текстовия блок да се промени на желания от Вас размер.

   Забележка: когато променяте размера на текстовия блок, внимавайте да не минавате през краищата на страницата.
  • Преместване на текстови блокове на страницата
   За да направите това, задръжте натиснат бутона Ctrl и поставете курсора на мишката върху текстовия блок. Задръжте левия бутон на мишката заедно с бутона Ctrl и плъзнете блока на съответното място, като държите натиснат бутона Ctrl и левия бутон на мишката.
   Освен това можете да изберете текстов блок, като щракнете с левия бутон в него, поставите курсора на един от ръбовете му и го преместите, като задържите левия бутон на мишката, когато видът на курсора се промени на .

   Забележка: когато премествате текстов блок, внимавайте да не преминете през видимите ръбове на страницата.
 3. Завършете редактирането на текста. За да направите това, щракнете с левия бутон извън текстовия блок или натиснете бутона Esc.
 4. Излезте от режима за редактиране на текст, като щракнете върху бутона или с помощта на клавишната комбинация Ctrl + E.
 5. Запазете промените, които сте направили в документа, като щракнете върху бутона в горната лява част на прозореца на редактора за PDF. Като алтернатива можете да щракнете върху Файл > Запис или да използвате клавишната комбинация Ctrl + S.

Подобряване на редактирането на текст в сканирани документи

Преди да започнете да редактирате сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, можете да направите следното, за да подобрите редактирането на текст:

 • Коригиране на ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти
  За да направите козметични промени във вида на сканирания документ, щракнете върху бутона Коригиране на наклона и ориентацията на страницата в лентата с инструменти Текст и изберете Коригиране на наклона и ориентацията на текущата страница (за определена страница или за целия документ).  Забележка: бутонът Коригиране на наклона и ориентацията на страницата се появява в панела Текст само за тези страници, където програмата е открила изкривяване на текст.
 • Повторно разпознаване на страница/документ
  Ако дадена страница съдържа текстов слой, той ще се използва при редактиране на текста. За да разпознаете страница от нулата, щракнете върху бутона Текстов слой в лентата с инструменти и изберете Разпознаване на страницата и замяна на съществуващия текстов слой... (за определена страница или за целия документ).  Това ще отвори диалоговия прозорец Разпознаване на документ.
  Изберете подходящите езици от падащия списък в горната му част.
  Маркирайте квадратчетата за отметки до Коригиране на ориентацията на страниците и Премахване на изкривяването на изображения и коригиране на резолюцията им в долната част на прозореца.  Щракнете върху Разпознаване.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article