Przeszukiwanie dokumentów PDF

Edytor PDF umożliwia wyszukiwanie, wyróżnianie, zamienianie i wymazywanie informacji. Wyszukiwanie jest wykonywane nie tylko w głównym tekście dokumentu, ale również w komentarzach, nagłówkach i stopkach oraz metadanych. Dzięki rozpoznawaniu w tle możesz przeszukiwać wszystkie dokumenty PDF, w tym także zeskanowane. Dla ułatwienia wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w osobnym okienku. Słowa lub wyrażenia, które zostały znalezione w głównym tekście, zostaną wyróżnione. To ułatwi zaznaczanie, zastępowanie lub wymazywanie wszystkich wystąpień słowa lub wyrażenia.

Spis treści rozdziału:

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article