Metody instalacji i aktywacji wg typu licencji i wersji produktu

Dostępne metody instalacji w zależności od typu licencji

Samodzielna Stanowiskowa Równoczesna Zdalny użytkownik
Instalacja na jednym komputerze (standardowa instalacja programu) + + Nie zalecane +
Instalacja na serwerze terminalowym - - + +
Instalacja na więcej niż jednym komputerze: administracyjny punkt instalacyjny - + + +
Instalacja na więcej niż jednym komputerze: administracyjny punkt instalacyjny z automatyczną aktywacją - + - -

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article