Instalacja za pomocą wiersza poleceń

  1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi).
  2. Uruchom plik setup.exe w administracyjnym folderze instalacyjnym, używając niżej podanych parametrów wiersza poleceń.

9/7/2020 8:12:20 PM


Please leave your feedback about this article