Instalacja na więcej niż jednym komputerze

W celu instalacji programu ABBYY FineReader PDF 15 na więcej niż jednym komputerze można utworzyć administracyjny punkt instalacyjny i zainstalować program ABBYY FineReader na stacjach roboczych z serwera.

ABBYY FineReader jest aktywowany z serwera.

 1. Przeprowadzanie instalacji administracyjnej

Instalacja administracyjna przy użyciu Serwera Licencji i Menadżera Licencji

 • Stacje robocze nie muszą mieć dostępu do internetu.
 • Konieczna jest instalacja Menadżera Licencji.
 • Ten produkt można zainstalować w różnych podsieciach. Aby to zrobić, należy skonfigurować połączenie TCP/IP. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?

Administracyjny punk instalacyjny dla wielu użytkowników z licencjami stanowiskowymi i automatyczna aktywacja

 • Stacje robocze muszą mięć dostęp do internetu.
 • Nie jest konieczna instalacja Menadżera Licencji.
 • Ta metoda umożliwia instalację programu FineReader na komputerach należących do różnych sieci LAN.
 1. Metody instalacji

Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z następujących metod:

 • ręcznie w trybie interaktywnym
 • poprzez wiersz poleceń
  Można wykorzystać cichy rodzaj instalacji. W trakcie instalacji nie będą pojawiać się żadne okna dialogowe.
 • Active Directory
  • Ta metoda może być zastosowana w połączeniu z Zarządzaniem polityką grupy w celu zainstalowania programu FineReader na wybranych komputerach lub w grupie domen.
  • Elementy menu i opcje wymagające połączenia z internetem mogą być ukryte. Działanie oprogramowania także można zmienić. Więcej informacji znajduje się w artykule Konfiguracja programu ABBYY FineReader 15 przy użyciu zasady grupy.
 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  Ta metoda zapewnia największy stopień automatyzacji.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article