Instalacja na serwerze terminalowym

Z licencją jednoczesną lub zdalną:

  1. Wybór tego typu licencji pociąga za sobą konieczność utworzenia punktu instalacji administracyjnej oraz zainstalowania serwera i menedżera licencji.
  2. W celu aktywacji programu ABBYY FineReader PDF 15 należy użyć Menadżera Licencji.
  3. serwer licencji należy zainstalować na komputerze, który jest przez cały czas dostępny dla wszystkich serwerów terminalowych.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article