Przykład: Instalacja programu ABBYY FineReader PDF 15 przy użyciu programu SCCM

Przykład ten ilustruje proces instalacji w systemie Microsoft Windows Server 2012 R2.

 1. Utwórz administracyjny punkt instalacyjny (patrz Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji) lub administracyjny punkt instalacyjny dla wielu użytkowników (patrz Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi).
 2. Uruchom SCCM Administrator Console (konsolę administratora SCCM) i wybierz sekcję Software Library (Biblioteka oprogramowania).
 3. Wybierz pozycję Applications (Aplikacje) w grupie Application Management (zarządzanie aplikacją).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Applications (Aplikacje) i w menu skrótów kliknij pozycję Create Application (Utwórz aplikację).
 5. W oknie dialogowym Create Application Wizard (Kreator tworzenia aplikacji) wybierz Automatically Detect information about this application from installation files (Automatycznie wykryj informacje o tej aplikacji z plików instalacyjnych). Wybierz Windows Installer (plik instalatora Windows) (*.msi)Type rozwijanej listy typów. Wprowadź ścieżkę dostępu do administracyjnego punktu instalacyjnego w oknie Location (Lokalizacja) i kliknij Next (Dalej).
  Uwaga. 32-bitowa wersja programu ABBYY FineReader PDF 15 nie może być zainstalowana na systemie 64-bitowym. To samo dotyczy wersji 64-bitowej w systemie 32-bitowym.
 6. Wprowadź wszystkie wymagane informacje o programie ABBYY FineReader PDF 15. Nie wprowadzaj żadnych zmian w polu Installation Program (Instalacja program). Kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Sprawdź, czy aplikacja została utworzona prawidłowo i zamknij kreatora tworzenia aplikacji.


 8. Aby automatycznie załadować pliki instalacyjne na stacjach roboczych:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonej aplikacji i kliknij pozycję Properties (Właściwości) w menu skrótów.
  2. W otwartym oknie dialogowym przejdź na kartę Distribution Settings (Parametry dystrybucyjne) i włącz opcję Automatically download content when packages are assigned to distribution points (Automatycznie pobieraj zawartość, jeżeli pakiety są przypisane do punktów dystrybucyjnych).
 9. Zalecane ustawienia:
  Na karcie Deployment Types (Typy instalacji) wybierz ABBYY FineReader 15 Windows Installer i kliknij przycisk Edit (Edytuj). W oknie dialogowym właściwości przejdź na kartę Content (Zawartość) i ustaw Deployment options (Opcje instalacji) na Download content from distribution point and run locally (Załaduj zawartość z punktu dystrybucyjnego i uruchom lokalnie).
 10. Aby zainstalować aplikację na stacjach roboczych, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i w menu skrótów kliknij pozycję Deploy (Instalacja). Wybierz Device Collection (Zbiór urządzeń) w sekcji Collection (Zbiór).
  Uwaga: User Collection (Instalacje Zbiorów) użytkowników nie są obsługiwane.
 11. Dokończ proces instalacji tak jak zwykle.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article