Konfiguracja portu połączenia

Do konfiguracji portu połączenia protokołu serwera użyj parametru ConnectionEndpointName w pliku NetworkLicenseServer.ini znajdującym się w folderze %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\15\Licensing.

[Licensing]
ConnectionEndpointName=[port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]

Parametr ten powinien mieć następujący format: ConnectionEndpointName=\pipe\

Parametr ten umożliwia określenie portu dla protokołu połączenia lub podanie nazwy kanału dla nazwanych potoków. Informacja ta jest używana:

  • przez usługę License Manager w celu dostępu do usługi License Server
  • przez stacje robocze w celu dostępu do usługi License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader PDF 15 na stacjach roboczych

Uwaga: Nie należy zmieniać nazwy potoku protokołu nazwanych potoków ustawionej przez program podczas instalacji programu License Server. Domyślnie nazwane potoki wykorzystują następującą nazwę: \pipe\ABBYY\FineReader Windows 15.0 Licensing Service.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article