Jak zmienić nazwę komputera z zainstalowaną usługą License Server lub przenieść ją na inny komputer?

Jeśli program ABBYY FineReader został zainstalowany w sieci lokalnej, a następnie została zmieniona nazwa komputera zawierającego usługę License Server lub wystąpił na nim nieoczekiwany błąd, należy wykonać następujące czynności:

 1. Usuń usługę License Server z komputera, na którym była zainstalowana.
  Uwaga: Jeśli do komputera nie ma dostępu, przejdź do punktu 2.
  1. W menu Start>Control Panel (Start>Panel sterowania) wybierz opcję Programs and Features (Programy i funkcje).
  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz pozycję ABBYY FineReader PDF 15 License Server i kliknij opcję Remove (Usuń).
 2. Zainstaluj usługę License Server na innym komputerze, np. \\NewServer.
 3. Na wszystkich komputerach, na których zainstalowano usługę License Manager, edytuj lub dodaj parametr
  [Licensing]
  NetworkServerName=<COMPUTER NAME> w pliku
  %Program Files%\ABBYY FineReader PDF 15 License Server\LicenseManager.ini
  Parametr ten umożliwia podanie nazwy serwera, który ma być dostępny dla usługi License Manager. Na przykład wpisz
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
  Ważne! Aby wprowadzić zmiany, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader PDF 15 Licensing Service.
 4. Dodaj i aktywuj swoje licencje w narzędziu ABBYY FineReader PDF 15 License Manager. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku pomocy narzędzia ABBYY FineReader License Manager.
  Uwaga:  Jeśli używane są licencje stanowiskowe, zalecamy przywrócenie ich stanu przed dodaniem ich do Menedżera licencji.
 5. W administracyjnym punkcie instalacyjnym przejdź do folderu programu ABBYY FineReader PDF 15 i utwórz w nim plik Licensing.ini.
  Ścieżkę dostępu do administracyjnego folderu instalacyjnego określono wcześniej, podczas tworzenia administracyjnego punktu instalacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w temacie Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego.
 6. W utworzonym pliku Licensing.ini dodaj parametr NetworkServerName do sekcji [Licensing]. Parametr ten służy do określania nazwy serwera, np.
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
 7. Ponownie zainstaluj program ABBYY FineReader na stacji roboczej.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja programu ABBYY FineReader 15 na stacjach roboczych.
 8. Utworzony zostanie plik o nazwie <NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer. <NAZWA KOMPUTERA> jest wartością parametru NetworkServerName. Oto przykład: NazwaMojegoKomputera.ABBYY.LicServer.
  Skopiuj plik <NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer do pozostałych stacji roboczych. Plik ten można znaleźć w następującej lokalizacji:
  %programdata%\ABBYY\FineReader\15\Licenses w systemie Windows 8.1 lub nowszym.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article