Aktualizacje instalacji

Aby zainstalować program ABBYY FineReader PDF 15 na stacjach roboczych, wykonaj poniższe czynności:

  1. Pobierz pliki instalacyjne najnowszej wersji programu ABBYY FineReader PDF 15.
  2. Zainstaluj program ABBYY FineReader PDF 15 na stacjach roboczych bez tworzenia administracyjnego punktu instalacyjnego. Można użyć dowolnej metody instalacji. Patrz Instalacja programu ABBYY FineReader 15 na stacjach roboczych.

Uwaga. Aby zainstalować aktualizację nie ma potrzeby odinstalowywać poprzedniej wersji programu ABBYY FineReader PDF 15.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article