Korzystanie z usługi Active Directory

Rodzina systemów operacyjnych Microsoft Windows Server obejmuje usługę Active Directory (AD). Funkcja Polityka grupy przy Instalacji oprogramowania będąca składnikiem AD może być wykorzystana do zdalnej i jednoczesnej instalacji oprogramowania na wielu stacjach roboczych.

W Active Directory dostępne są trzy metody instalacji:

  1. Publikacja do użytkownika (nie obsługiwana)
  2. Przypisz do użytkownika (nie obsługiwana)
  3. Przypisz do komputera

Program ABBYY FineReader można zainstalować wyłącznie przy użyciu metody Przypisz do komputera.

Ważne! Instalacja programu FineReader na stacji roboczej zostanie zakończona dopiero po restarcie stacji roboczej.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article