Instalator Windows

Aby zainstalować program ABBYY FineReader PDF 15 przy użyciu Instalatora Windows, wykonaj następujące polecenie w wierszu poleceń:

msiexec.exe /i "%ścieżkadopliku%" /qb

Element %ścieżkadopliku% to ścieżka do pliku ABBYY FineReader 15 x64.msi w systemach 64-bitowych lub ABBYY FineReader 15.msi w systemach 32-bitowych.

Uwaga: zamiast /qb można też użyć parametru /qn lub /q.

Ważne! ABBYY FineReader PDF 15 nie można zainstalować w trybie interaktywnym przy pomocy Instalatora Windows.

Aby zainstalować ABBYY FineReader PDF 15, należy użyć jednego z następujących plików *.msi:

  1. Plik *.msi z folderu instalacji administracyjnej (zobacz Tworzenie punktu instalacji administracyjnej)
  2. Plik *.msi z pakietu dystrybucyjnego z automatyczną aktywacją (zobacz Wdrażanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami stanowiskowymi i automatyczną aktywacją)
  3. Plik *.msi z folderu zawierającego pliki instalacyjne

Ważne! Na stacji roboczej musi być już zainstalowany pakiet Visual C++ Redist. Pakiet Visual C++ Redist można pobrać tutaj lub zainstalować z folderu VC_Redist, który można znaleźć w folderze z plikami instalacyjnymi.

Aby zainstalować pakiet Visual C++ Redist z folderu VC_Redist:

  • w systemie 32-bitowym uruchom plik vcredist_x86.exe
  • w systemie 64-bitowym uruchom pliki vcredist_x86.exe i vcredist_x64.exe w dowolnej kolejności.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article