Konfiguracja funkcji Windows RemoteApp

Program ABBYY FineReader PDF 15 można zainstalować przy użyciu funkcji RemoteApp. Poniżej znajdują się instrukcje, jak zainstalować funkcję RemoteApp w systemie Microsoft Windows Server 2012 R2.

Zainstaluj program ABBYY FineReader PDF 15 na serwerze.

Utwórz zbiór sesji:

 1. Uruchom Server Manager (Menedżer serwera) i kliknij pozycję Remote Desktop Services > Collections (Usługi pulpitu zdalnego > Kolekcje).
 2. Kliknij TASKS>Create Session Collection (ZADANIA>Utwórz zbiór sesji).
 3. Podaj nazwę zbioru.
 4. Wybierz serwery, na których będą uruchamiane aplikacje.
 5. Wybierz grupy, które będą mieć dostęp do aplikacji.
 6. Określ, czy czesz dodać User Profile Disc (Dysk profilu użytkownika).
 7. Kliknij przycisk Create (Utwórz).

Aby dodać program ABBYY FineReader PDF 15 do zbioru:

 1. Uruchom Server Manager (Menedżera serwera) i kliknij opcję Remote Desktop Services>Collection>[name of collection](Usługi pulpitu zdalnego>Zbiór>[nazwa zbioru]).
 2. Kliknij TASKS>Publish RemoteApp Programs (ZADANIA>Publikuj programy RemoteApp)
 3. Wybierz ABBYY FineReader PDF 15 i kliknij przycisk Next (Dalej).
 4. Kliknij przycisk Publish (Publikuj).

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article