Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 15 na komputerze lokalnym

  1. Pobierz pliki FineReader15.admx i FineReader15.adml.
  2. Plik FineReader.admx umieść w folderze %systemroot%\policyDefinitions, a plik FineReader15.adml przenieś do folderu %systemroot%\policyDefinitions\en-US.
  3. Otwórz okno dialogowe Uruchom (Win + R) i wykonaj plik gpedit.msc.
    Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytor lokalnych zasad grupy.
  4. Aby edytować swoją zasadę grupy, wybierz opcję Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > ABBYY FineReader PDF 15 i otwórz zasadę Zmień ustawienia programu FineReader 15.


  5. Zaznacz odpowiednie parametry i kliknij przycisk OK.


  6. Aby zapisać zmiany, zaktualizuj zasady grup i ponownie uruchom program ABBYY FineReader PDF 15 na swojej stacji roboczej.

Uwaga. Parametry ustawione za pomocą Zasady grupy mają zastosowanie do wszystkich aplikacji wchodzących w skład programu ABBYY FineReader PDF 15.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article