Instalacja cicha

Aby wykonać instalację cichą, wpisz

Setup.exe /qn

Podczas instalacji cichej nie są wyświetlane żadne konfiguracyjne okna dialogowe, a program zostaje zainstalowany z ustawieniami domyślnymi (język interfejsu zostanie wybrany automatycznie zgodnie z ustawieniami regionalnymi komputera).

Uwaga: Aby podczas instalacji wyświetlany był pasek postępu, zastąp opcję opcję „/qn” opcją „/qb”. Inne okna dialogowe nie będą wyświetlane.

07.09.2020 20:12:20


Please leave your feedback about this article