Instalacja usług License Server i License Manager

 1. Uruchom plik AutoRun.exe z folderu instalacyjnego i wybierz opcję Instalacja zbiorcza > Zainstaluj i aktywuj przy użyciu Menedżera licencji > Krok 1. Zainstaluj Serwer licencji i Menedżera licencji.
  Ewentualnie uruchom plik License Server\Setup.exe w folderze instalacyjnym.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
  Podczas instalacji można:
  • Zainstalować usługi ABBYY FineReader License Server i ABBYY FineReader License Manager.
   Usługi License Server i License Manager zostaną zainstalowane na tym samym komputerze. Można też podać folder, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager.
  • Zainstalować tylko usługę ABBYY FineReader PDF 15 License Manager. Należy podać nazwę folderu, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager oraz nazwę komputera, na którym znajduje się usługa License Server.

Uwaga:

 1. Jeśli kilku użytkowników ma zarządzać licencjami programu ABBYY FineReader PDF 15, wszyscy oni muszą mieć na swoich komputerach usługę License Manager.
 2. Każdy użytkownik musi być członkiem jednej z dwóch lokalnych grup na serwerze.
  • Administratorzy licencji ABBYY
  • BUILTIN\Administratorzy

Uwierzytelnianie użytkowników można wyłączyć w pliku %commonprogramfiles%\ABBYY\FineReader\15\Licensing\NetworkLicenseServer.ini (lub %commonprogramfiles(х86)%\ABBYY\FineReader\15\Licensing\NetworkLicenseServer.ini, jeżeli używany jest system 64-bitowy).
Plik ten znajduje się w komputerze, na którym zainstalowano usługę License Server. Do powyższego pliku należy dodać następujący parametr:

[Licensing]
EnableManagerAuthorization = false

Ważne! Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader PDF 15 Licensing Service.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article