Wymagania usługi License Server

  1. 100 MB wolnego miejsca na dysku do utworzenia kont i plików licencyjnych.
  2. Serwer (\\MyLicenseServer) z zainstalowaną usługą License Server musi być uruchamiany w systemie Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1.
  3. Liczba połączeń obsługiwanych przez system operacyjny z usługą License Server musi być przynajmniej równa łącznej liczbie potencjalnych użytkowników programu (dla licencji jednoczesnych i zdalnych).
  4. Stabilne połączenie z serwerem licencji na wszystkich stacjach roboczych.

07.09.2020 20:12:20


Please leave your feedback about this article