Wymagania usługi License Server

  1. 100 MB wolnego miejsca na dysku do utworzenia kont i plików licencyjnych.
  2. Serwer (\\MyLicenseServer) z zainstalowaną usługą License Server musi być uruchamiany w systemie Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2.
  3. Liczba połączeń obsługiwanych przez system operacyjny z usługą License Server musi być przynajmniej równa łącznej liczbie potencjalnych użytkowników programu (dla licencji jednoczesnych i zdalnych).
  4. Stabilne połączenie z serwerem licencji na wszystkich stacjach roboczych.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article