Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego

 1. Uruchom plik AutoRun.exe z folderu instalacyjnego i wybierz opcję Instalacja zbiorcza > Zainstaluj i aktywuj przy użyciu Menedżera licencji > Krok 2. Utwórz instalację administracyjną.
  Ewentualnie za pomocą wiersza poleceń w folderze instalacyjnym wykonaj następujące polecenie: Setup.exe /a.
  Uwaga: zobacz Dodatkowe opcje wiersza poleceń do cichej instalacji, aby poznać dodatkowe opcje instalacji przy użyciu wiersza poleceń.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
  Gdy program instalacyjny wyświetli monit, podaj:
  • Nazwę komputera, na którym ma zostać zainstalowany serwer licencji
   Uwaga: Zamiast nazwy serwera można użyć jego adresu IP.
  • Ścieżkę do administracyjnego folderu instalacyjnego

Ważne! Należy unikać przenoszenia administracyjnego folderu instalacyjnego po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article