Konfiguracja protokołu połączenia

Do konfiguracji protokołu serwera użyj parametru ConnectionProtocolType w pliku NetworkLicenseServer.ini znajdującym się w folderze %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\15\Licensing.

[Licensing]
ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]
Parametr ten umożliwia wskazanie protokołu sieciowego (TCP\IP) lub użycie protokołu nazwanych potoków. Informacja ta jest używana:

  • przez usługę License Manager w celu dostępu do usługi License Server
  • przez stacje robocze w celu dostępu do usługi License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader PDF 15

Domyślnie używany jest protokół nazwanych potoków.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article