Instalacja interaktywna

  1. Utwórz punkt instalacji administracyjnej (zob. Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji) lub punkt instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników (zob. Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi).
  2. Uruchom plik setup.exe w administracyjnym folderze instalacyjnym.
  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article