Wymogi administracyjnego folderu instalacyjnego

  1. Utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego wymaga 1.5 GB wolnego miejsca na dysku.
  2. Należy nadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego (np.\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader PDF 15) wszystkim użytkownikom, na których komputerach ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader.
  3. Serwer (\\MyFileServer) z utworzonym administracyjnym punktem instalacyjnym musi być serwerem plików uruchamianym w systemie operacyjnym obsługującym długie nazwy plików.
  4. W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader PDF 15 za pomocą usługi Active Directory, konta z grupy Komputery domeny muszą posiadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article