Wymagania stacji administratora licencji

  1. Komputer PC z systemem Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1.
  2. System operacyjny musi obsługiwać wybrany język interfejsu.
  3. 100 MB wolnego miejsca na dysku.

9/7/2020 8:12:20 PM


Please leave your feedback about this article