Wymagania stacji administratora licencji

  1. Komputer PC z systemem Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2.
  2. System operacyjny musi obsługiwać wybrany język interfejsu.
  3. 100 MB wolnego miejsca na dysku.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article