Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 15 przy użyciu polityki grupowej

Administrator może wyłączać elementy menu i opcje wysyłające lub pobierające dane przez Internet. Ponadto administrator może dostosowywać działanie programu ABBYY FineReader PDF 15. Dostępne są następujące opcje:

Enable 'FineReader PDF Blog' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Blog FineReader PDF

Enable 'Check for Updates' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje

Enable 'Send Feedback' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Wyślij opinię

Enable Usage Statistics – pozwala programowi na wysyłanie anonimowych danych dotyczących ustawień programu ABBYY FineReader PDF 15 i statystyk używania do firmy ABBYY, która wykorzysta je w celu ulepszenia swojego produktu

Enable 'Activate...' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Aktywuj...

Enable 'Register...' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Zarejestruj...

Enable loading marketing tips from the ABBYY servers – pozwala na pobieranie wskazówek i wiadomości marketingowych firmy ABBYY z serwerów firmy ABBYY

Automatically check for updates – automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji dla programu ABBYY FineReader PDF 15

Accept EULA and Privacy Policy on behalf of all group users – Nie proś użytkowników o zaakceptowanie Umowy licencyjnej i Polityki prywatności.
Korzystając z tej polityki grupowej administrator akceptuje Umowę licencyjną i Politykę prywatności w imieniu wszystkich użytkowników należących do grupy.

Uwaga: nie zostaniesz dodatkowo poproszony o zaakceptowanie jakichkolwiek zmina w Umowie licencyjnej i Polityce prywatności. Monitorowanie aktualizacji produktów pod kątem takich zmian jest obowiązkiem administratora grupy podczas instalacji. Korzystając ze zaktualizowanego produktu, akceptujesz najnowszą Umową licencyjną i Politykę prywatności. Administrator grupy może wycofać zgodę w czasie 10 dni od momentu zainstalowania ostatniej aktualizacji poprzez dezinstalację.

Prompt to make ABBYY FineReader 15 the default PDF application – Włącza propozycje uczynienia programu ABBYY FineReader PDF 15 domyślną przeglądarką plików PDF.

Max number of CPU cores: N – maksymalna liczba procesorów przeznaczonych dla programu ABBYY FineReader PDF 15 (ustawienie N=0 likwiduje to ograniczenie)

Period of inactivity (hrs) after which license will be lost: M – zwalnia licencję jednoczesną / zdalną po M godzin braku aktywności użytkownika (ustawienie M=0 wyłącza tę opcję)

Uwaga Aby zmienić powyższe parametry, pobierz pliki FineReader15.admx i FineReader15.adml.

Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 15 na komputerze lokalnym
Jednoczesna instalacja programu ABBYY FineReader 15 na wszystkich komputerach w domenie

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article