Jednoczesna instalacja programu ABBYY FineReader PDF 15 na wszystkich komputerach w domenie

 1. Pobierz pliki FineReader15.admx i FineReader15.adml.
 2. Plik FineReader.admx umieść w folderze %systemroot%\sysvol\domain*\policies\PolicyDefinitions, a plik FineReader15.adml przenieś do folderu %systemroot%\sysvol\domain*\policies\PolicyDefinitions\en-us.
  * nazwa domeny
 3. Otwórz okno dialogowe Uruchom (Win + R) i wykonaj plik gpmc.msc.
  Spowoduje to otwarcie Konsoli zarządzania zasadami grupy.
 4. Utwórz nowy obiekt zasad grupy. W tym celu otwórz menu skrótów dla węzła Obiekty Zasad grupy i wybierz pozycję Nowa.
 5. Wpisz nazwę swoich zasad grupy i kliknij przycisk OK.
 6. Rozwiń węzeł Obiekty Zasad grupy.


 7. Otwórz menu skrótów dla obiektu zasad grupy utworzonego w punkcie 4 i wybierz opcję Edycja. Spowoduje to otwarcie okna Edytor zarządzania zasadami grupy.
 8. Aby edytować zasady grupy, wybierz kolejno opcje Konfiguracja użytkownika > Zasady > Szablony administracyjne: Definicje zasad (pliki ADMX pobrane z magazynu centralnego) > ABBYY FineReader PDF 15 i otwórz zasadę Zmień ustawienia programu FineReader 15.


 9. Zaznacz odpowiednie parametry i kliknij przycisk OK.


 10. Aby zapisać wprowadzone zmiany, zaktualizuj zasady grup na serwerze i ponownie uruchom na stacji roboczej program ABBYY FineReader PDF 15.

Uwaga. Parametry ustawione za pomocą Zasady grupy mają zastosowanie do wszystkich aplikacji wchodzących w skład programu ABBYY FineReader PDF 15.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article