Korzystanie z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Microsoft System Center Configuration Manager umożliwia maksymalną automatyzację zdalnej instalacji oprogramowania w sieciach korporacyjnych.

Instalacja oprogramowania przy użyciu oprogramowania SCCM składa się z trzech etapów:

  1. Przygotowanie programu ABBYY FineReader PDF 15 do automatycznej instalacji (tzw. instalacja nienadzorowana).
  2. Utworzenie harmonogramu instalacji, np. poprzez wybranie parametrów instalacji:
    • nazw komputerów
    • czasu instalacji
    • warunków instalacji
  3. Instalacja oprogramowania na określonych komputerach przy pomocy programu SCCM zgodnie z parametrami instalacyjnymi podanymi w skrypcie.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article