Zapisywanie w formacie PDF/A

W Edytorze PDF można zapisywać dokumenty w formacie PDF/A przeznaczonym do długotrwałego przechowywania.

Dokumenty PDF/A zawierają wszystkie informacje potrzebne do ich poprawnego wyświetlania:

 • Wszystkie czcionki są osadzone w dokumencie (z wyjątkiem tekstu niewidocznego).
 • Używane są tylko czcionki, które można osadzać w dokumentach.
 • Kolory są wyświetlane poprawnie niezależnie od urządzenia.
 • Metadane dokumentu spełniają wymagania odpowiednich norm.

Następujące typy treści nie są obsługiwane:

 • audio, wideo i obiekty 3D
 • skrypty
 • szyfrowanie
 • odnośniki do treści zewnętrznej
 • treść chroniona prawem autorskim (np. LZW).

Aby zapisać dokument w formacie PDF/A:

 1. Kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi i kliknij opcję Dokument PDF....
 2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
 3. Wybierz Utwórz dokument PDF/A i wybierz wersję formatu PDF/A z listy rozwijanej.
 4. Kliknij Zapisz.

Dokumenty zgodne z formatem PDF/A można tworzyć z różnych formatów. Zobacz również: Tworzenie dokumentów PDF.

Wersje formatu PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 bazuje na formacie PDF 1.4 i obsługuje następujące funkcje:
  • A — dostępny — dodatkowe wymogi dotyczące dokumentu (znaczniki)
  • B — podstawowy — podstawowy poziom zgodności

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 bazuje na formacie PDF 1.7 i obsługuje dodatkowe funkcje:
  • U — Unicode
  • kompresja JPEG2000
  • przezroczystość
  • załączniki PDF/A
  • podpisy cyfrowe

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 obsługuje dodatkowe funkcje:
  • załączniki plikowe w dowolnym formacie

ISO 19005-3:2012.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article