Pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących obsługi programu ABBYY FineReader, na które nie ma odpowiedzi w Podręczniku użytkownika i Pomocy, prosimy przeczytać sekcję Często zadawane pytania w bazie wiedzy ABBYY.

Jeśli nadal nie uda się znaleźć odpowiedzi, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy ABBYY. Nowe zgłoszenie można utworzyć za pośrednictwem internetowej platformy pod adresem https://support.abbyy.com. Opisz swój problem w zgłoszeniu, a nasi eksperci chętnie pomogą Ci w jego rozwiązaniu.

W przypadku problemów technicznych do zgłoszenia należy dołączyć plik raportu systemowego. Aby wygenerować raport systemowy, kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o systemie... > Zapisz....

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wygenerować raportu systemowego, w zgłoszeniu podaj następujące informacje:

  • Numer seryjny swojego programu lub identyfikator pomocy (kliknij Pomoc > O programie... > Informacje o licencji);
  • Numer kompilacji Twojego programu (kliknij Pomoc > O programie...);
  • Wersja systemu Windows;
  • Wszystkie inne informacje, które Twoim zdaniem mogą być istotne.

Zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną firmy ABBYY, sprawdź czy są dostępne nowe aktualizacje dla Twojej wersji programu ABBYY FineReader i zainstaluj je. W tym celu kliknij Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

Uwaga: pomoc techniczna przysługuje tylko zarejestrowanym użytkownikom zgodnie z warunkami Cyklu życia produktu i Polityki świadczenia pomocy technicznej. Aby zarejestrować swój produkt, należy odwiedzić naszą witrynę lub kliknąć pozycję Pomoc > Zarejestruj... w produkcie.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article