PDF belgelerinden veri kopyalama

PDF Düzenleyici, bir PDF belgesinin herhangi bir alanını tüm belgeyi tanımaya ya da düzenlenebilir bir biçime dönüştürmeye gerek kalmadan kopyalamanıza izin verir.

İstediğiniz herhangi bir alanı:

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article