PDF belgeleri üzerinde işbirliği yapma

PDF Düzenleyici, diğer düzenleyiciler tarafından yapılan yorumları görmenize ve bunları yanıtlamanıza, bunlar ABBYY FineReader haricinde bir uygulama ile oluşturulmuş olsa bile izin verir. Ayrıca bir düzenleyiciyi, önerilerini kabul edip etmediğiniz konusunda bilgilendirmek için bir yorumun durumunu değiştirebilirsiniz.

Belgedeki tüm yorumların bir listesini görmek için ana araç çubuğundaki YORUMLAR bölmesinden düğmesine tıklayın.

Yorumlar bölmesini açmanın başka yöntemleri de mevcuttur:

  • Bir açıklamaya, damgaya veya yoruma sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Yorumlar Bölmesini Göster seçimini yapın.
  • Görüntüle 'a tıklayın ve seçimini yapın Yorumlar Bölmesini Göster.
  • Enter'e basın.

Bir açıklamaya yorum eklemek

Bir yorumun açılması

Bir yoruma yanıt vermek

Bir açıklamayı veya onun ilişkili yorumunu silmek ya da yanıtlamak

Bir yorumu işaretleme veya yorumun durumunu değiştirme

Açıklamaların ve yorumların özellikleri

Yorumlar bölmesi

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article