Dokumenty przechowywane w chmurze

Program ABBYY FineReader może przetwarzać dokumenty przechowywane w następujących usługach chmurowych: OneDrive, Google Drive i Dropbox.  Klient chmury tworzy kopie plików na komputerze i synchronizuje je z serwerem. Dzięki temu z dokumentami PDF przechowywanymi w chmurze możesz pracować tak samo, jak z wszystkimi innymi dokumentami.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany w chmurze:

 1. Zainstaluj i skonfiguruj odpowiedniego klienta chmury:
  • Microsoft OneDrive;
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi OneDrive znajduje się na oficjalnej witrynie firmy Microsoft.
  • Google Drive;
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi Google Drive znajduje się na oficjalnej witrynie Google.
  • Dropbox.
   Więcej informacji na temat korzystania z klienta usługi Dropbox znajduje się na oficjalnej witrynie Dropbox.

   Gdy skonfigurujesz klienta, w Eksploratorze Windows powinien pojawić się folder zawierający wszystkie pliki, które zostały wysłane do Twojej chmury.
 2. W programie ABBYY FineReader otwórz interesujący Cię dokument PDF z tego nowego folderu, wprowadź zmiany, a następnie go zapisz.
  Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytor PDF.

Poniżej przedstawiono przykład edycji dokumentu PDF przechowywanego w usłudze chmurowej OneDrive.

Gdy zainstalujesz i skonfigurujesz klienta OneDrive, na dysku Twardym Twojego komputera powinien pojawić się następujący folder:

W obszarze powiadomień pojawi się ikona oraz rozpocznie się synchronizacja plików z serwerem.

Pliki te będą oznaczone ikoną . Nie zajmują one miejsca na Twoim dysku twardym i będą pobierane w trakcie pracy w programie ABBYY FineReader.

 1. W programie ABBYY FineReader otwórz dokument z folderu.
  Kiedy go otworzysz, nastąpi jego pobranie na Twój komputer i zostanie on oznaczony ikoną .
 2. Wprowadź interesujące Cię zmiany w dokumencie i zapisz go.
  Potem nastąpi synchronizacja lokalnej wersji pliku z egzemplarzem przechowywanym na serwerze. Po jej zakończeniu plik zostanie oznaczony ikoną .
 3. Gdy plik zostanie przesłany do usługi OneDrive, znowu zostanie oznaczony ikoną .

Aby zaznaczyć najważniejsze pliki i stale mieć do nich dostęp, z menu kontekstowego danego pliku wybierz opcję Zawsze przechowuj na tym urządzeniu. To spowoduje oznaczenie tych plików ikoną i sprawi, że będą dostępne także offline.

Zwróć uwagę, że sposób korzystania z każdej usługi przechowywania w chmurze może się różnić od opisanego powyżej.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.